Lund Söndagsfika 2011-02-13

Fredrik berättade om LOKU i Uppsala som vi besökte förra helgen. Vi åkte minibuss upp och lyssnade på föreläsningar från Stockholmspartiet och om öppen källkod. Vi fick en insikt i hur kommunen fattar sina beslut och samspelet mellan nämder och tjänstemän där besluten egentligen finns. Presentationerna finns här. LOKU gav som resultat ett dokument om Piratpartiets mjukvarupolitik i kommuner och landsting.

Sen spårade diskussionen ur och vi fick lära oss hur man kommunicerar.

Datalagringsdirektivet – Rene informerade att SD har lagt som ett absolut krav att datalagringen ska ske inom Sveriges gränser, går inte regeringen med på det så kommer SD tillsammans med V och Mp att få till en bordläggning under ett års tid, på samma sätt som hände med FRA-frågan. Det vore bra att vinna tid för EU håller på att ändra sig i själva grundfrågan efter att två länders domstolar underkänt direktivet.

LAN kommer att köras under påsken av UP Lund tillsammans med en annan förening.

Kommentarer

Lämna kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>