Protokoll från söndagsmötet i Lund 2009-10-25

091025 – Söndagsmöte

Medlemsmötet:
Verksamhetsplan
Rene: Säger att verksamhetsplanen förklarar saker som en stadga ska ta
upp istället, alltså att det läggs för mycket jobb på ett dokument som
ändå ska ändras om ett år igen. Snild säger att det är spikat detta
året men inte andra år. Dock blir det en intressant praxis för
Piratpartiet om vi beslutar en sådan extensiv verksamhetsplan. Dock ingen
fara så länge det inte strider mot stadgarna
Ett tillägg yrkades om ett antal extra punkter, en fråga kom upp hur man
kan lägga till något på ett 10-sidigt dokument som inte redan tagits
upp, svaret var att tilläggen handlade om intern demokrati och
medlemsinsyn.
Verksamhetsplanen är ganska diktatorisk. Hänvisar bland annat till
rickfalkvinge.se förutom piratpartiet.se. Generellt sett konstig plan.

Redogörelse av medlemsmötet:
Rene redogör för vad medlemsmötet har diskuterat. De största punkterna
har varit styrelsens ansvarsfrihet och val av nya revisorer.

Riksdagskandidaturer:
Ska lämnas in senast 8 november. Vi diskuterade hur mycket folk det
faktiskt finns att tillgå om vi vill ha personer på riksdagslistor,
landstingslistor och kommunliustor. Ronny vill ha fler folk från lund i
kommunval och landstingsval med tanke på att här är många aktiva, men
de flesta verkar ha målet att vara med på riksdagslistan istället.
Totalt 7 pers på mötet ska ställa upp i internvalet. Hur ska vi få fram
folk?

Vi diskuterade även kvoteringen och hur man kan neutralisera algoritmen
som provvalet kommer använda sig av. Både Mattias Bjärnemalms och Rene
Malmgrens versioner diskuterades, ingen konsensus nåddes, men många
verkade hålla med om att Mabs hack verkade vara det mest sympatiska
(skapar minst oro i orgen helt enkelt)

Mötet ville därför att Anders Hedberg ska sätta ihop en valberedning
för södra distriktet som ska sätta ihop en rekommenderad lista som
medlemmarna kan ta ställning till. Detta skulle göra att vi, trots att
alla får välja precis vad de vill, får större kontroll över hur
listorna kommer kunna se ut, och därför har större möjlighet att göra
en riktigt bra lista där personernas egenskaper tas i anspråk också.
När detta skickas ut till medlemmarna ska vi vara väldigt tydliga med
varför vi satt ihop en valberedning och vad syftet med denna är.
Valberedningen ska kunna granskas och deras arbete ska ske både öppet och
transparent.
Alla kandidater till riksdagslistorna får också ställa upp i en
videointervu där Rene Malmgren ställer frågor om bakgrund, politiskt
ställningstagande och mål med kandidaturen.

Rick och Anna kommer 7 November
Piratstudenterna tog på sig att sköta de praktiska arrangemangen avseende
Rick och Annas besök i Lund. Preliminärt kommer det bli en föreläsning
om mjukvara och patent på LTH och sedan mat och samkväm på Vildandspuben
framåt kvällen.

31  oktober: Möte hemma hos Anders Paulsson

Möte för aktiva, DL men primärt VL. Tomas och Ellen ska laga mat. Mer
information kommer senare.

Organisation för Södra distriktet
Regional verksamhetsplan
Vi diskuterade bland annat Värmlands organisationsmodell men
diskussionerna slutade i kaos och ingen konsensus nåddes på mötet.
Frågan ska behandlas vidare hemma hos Anders Paulsson den 31.

[Skrivet av Jacob Dexe då Anders H. inte var närvarande]

Kommentarer

Lämna kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>