Protokoll Lunds söndagsmöte

Löst protokoll från dagens fika vad som informerades och diskuterades runt.  Drygt 15 personer kom så det blev väldigt trångt i rummet längst in. Pannkakorna var utmärkta!

* UP planerar för ett automatiskt mötesprotokollsystem eftersom deras föreningar måste skötas ordentligt med protokoll för de statliga bidragen och det var struligt att få in papperskopior förra gången.

* Kommunledarmöte i Kristianstad i slutat på november.  De i Kristianstad planeras för ett möte med kommunledarna i Södra Distriktet.

* Linköping planerar ett kommunpolitiskt möte för Östergötlands aktiva i oktober. Södra distriktet skickar några observatörer.

* LAN party i Lund. Haloween helgen, eller helgen före i en skolmatsal. Partik Greco behöver både hjälp med hårdvara som gigabitswitchar och nätverkskablar som aktiva till eventet.

* Cybernormer – Föreläsning på Lunds Universitet om undersökningsmetoder runt copyrightlagstiftningens icke stöd hos folk. Industrialisemens tidsperiod som peakade 1970 mm. http://cybernormer.se/2009/09/08/bambuserforelasning-om-cybernormer/

* Dreamhack verkar vara på G med avtalsutkast. Jönköping sköter det själva och det lutar åt en 12 kvm stor monter.

* syd.piratpartiet.se omorganiserat. Bör eventuellt göras om till ren kalender, blogginläggen sorteras nu i inläggsordning vilket blir konstigt ibland.

* Skypechatten – moderatorer Ante, Ericha är föreslagna och vidtalade, moderatorgruppen.

* OpenSwarm för Lundastudenterna. Studentförbunden har gemensamt lanserat det under hälsningsgillet.

* UP Lund + studenterna beställer en vanlig rollup med PP logga.

* Klimatmötet i Köpenhamn början av december. Svensk media kommer att täcka det och vi kommer att diskutera miljöpatent.

* Mer blod till blodgivningskampanjen!

* Patent. ICP forum och CIP forumet i Göteborg gick över förväntan. http://ipcforum.wordpress.com/

* TPB kommer upp i hovrätten i November.

* Piratpartiets höstkampanj. Jan tar paus för studier och jobb. Tankar framfördes på att vi kan driva den här nerifrån runt patentfrågan. För att visa möjligheterna med öppen innovation köps en RipRap maskin in. Amelia planerar avslutningen till klimatmötet i Köpenhamn. Nipe Sätter upp websidor. Adrian + någon mer sköter tryckning + distribution. Flaggor. ICP forumet i Göteborg kan ses som startskottet. Anders kollar med ledningen. Arbetsgruppen möts klockan 14 nästa söndag efter det vanliga söndagsmötet.

* Innovation in Mind i Lund under veckan, Anders deltar privat.

Kommentarer

Lämna kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>