Anteckningar från söndagsmötet i Lund del 2 av 2 – inför årsmötet

Motionerna finns här – http://forum.piratpartiet.se/Forum360-1.aspx våra diskussioner kompletterar väl egentligen trådarna där och klargjorde en del missförstånd bland oss som träffades. Nedanstående kommentarer speglar diskussionerna och är just inlägg i muntliga diskussioner. En mening kan alltså stå bredvid en mening med helt motsatt åsikt 😉

 • Motion om Partiskatt

10% av ens inkomster från politiska uppdrag bör det ändras till. Inte generell inkomst.
Generellt sett inte ovanligt i andra partier med partiskatt.
Du får ditt politiska uppdrag genom Partiet, då är det vettigt att du ger lite tillbaka till partiet.
Ställer du upp som riksdagsledamot/EU är det partiet som avlönar dig, det är inte riksdagen eller EU parlamentet. Många jobbar ideellt, och jobbar som djur, inte bara toppen tar hem vinsten.

Folkpartiet i Lund har det. (olika medlemsavgifter om man är aktiv eller inte. Vanlig medlem 100, aktiva 400 = politiskt uppdrag från kommunen)

Eu har högre ersättning än riksdagen. 87′ skattefritt från EU.
Traktamente och resor väldigt generösa.
Demokratibidrag till EU kandidater – 30 personer från deras land för att ta dit personer. Används för att muta strebers och partiledningen – kurs i EU grejer avslutas med resa till EU. “All inclusive” som tydligen ger rejäla partaj nere i EU.

Vi vill inte att folk ska göra karriär för pengarnas skull. Därav principskäl istället för pengar ska driva folk.

 • Motion om lösande av lån

Har tagit egna ekonomiska beslut. Fattar ett beslut för egen del, bör stå för det.
Ta privatekonomifrågor i ett annat forum.
Partiet betalar en persons privata skulder. Korruption.

Rimligt att han får en del pengar.
Vi premierar för ett enastående arbete. Ett engångspris fattat som en motion.

Bakbinda framtida styrelser om hur använda framtida medel.

Se till att pengar fås för redovisade saker som försakats för Piratpartiet. Ej för fester på Stureplan, motsvarande (om det förekommit). Granskas med kvitton. Inte säkert kvitton finns kvar. Beslutet ska tas av människor som inte känner personen. Partimedlemmar.
Lösa denna väldigt unika engångstillfälle. Ordentligt bokfört.
Vi föreslår att utgifter redovisas för att starta upp partiet. Om vi sedan får inkomster så betalas detta tillbaka. Därefter anställs personen. Retroaktiv anställning för kostnader som kan knytas till partiet (ink hyra och mat)

Om vi öppnar Pandoras box med de motiveringar som finns i motionen så kan alla komma att säga att se hur pengar fördelats tidigare för utgifter, nu vill jag också ha det.

Måste lösa konflikten.

Orwell – Alla djur är jämlika men somliga djur är mera jämlika än andra.

Dessa lån är en privatekonomisk sak. Lösningen måste vara privatekonomisk.
Kan vara värt att ge pengarna för att slippa inbördeskrig.

Ge honom en anställning för att lösa problemet.
Vi behöver prata med motionären. Inte i öppna forum. Privat.

Rekommenderar Avslag –

Acckers(?) motion –
ändringsförslag kommer från Christoffer som inte låser till person och till styrelse…. efter att vi fått pengar. Inget beslut innan vi fått pengar. Inte låsa styrelsen framöver.

Bordlägg saken tills den är inte är känslig, eller den kan lösas.

 • Motion: Kuppskydd och utökad styrelse.

Atomär motion – Antingen är du för eller så är du emot. Felaktigt ur ett demokratiskt perspektiv. Årsmötet kan ändra vilka motioner som helst normalt. Måste lägga en motion om att vi kan införa atomära motioner.

Iden om utökat styrelse – Bra.

Midre bra – Partiledarmandatet har dubblats till två år. Operativa ansvaret stadgefästs att ligga på partiledaren. Viceordföranden utser vice. Kassören är inte obligatorisk. Partiledaren får allt ekonomiskt ansvar.

Normalt har en förening det så att – Kassören håller i pengarna. Ordföranden, vice ordföranden och kassören skriver firman. Delegeringsordning från årsmötet om att ordföranden får ta egna beslut om x pengar. vice ordföranden y pengar. kassör z pengar. Allt annat styrelsefråga.

Avsäger man kassörsposten så finns det ingen som kritiskt granskar ordförande och viceordförande. Kassören pratar även med revisorer. Delegeringsordning bestäms på årsmötet. Inte av styrelsen.
Kassör och vice väljs av årsmötet för att de inte ska kunna sparkas av ordföranden.

Inga kupper kan ske under året. Flytta kuppskyddet till nästa årsmötet.

Syftet med organisationsstadgarna är att ändra organisationens arbetssätt.

Skyddar mot kupper utifrån, men inte inifrån.

Vi behöver fokusera på att vinna EU val, istället för att debattera internt.

Klassiskt organisationsproblem för växande organisation –
1. Lösa vårt egentliga uppdrag
2. Mutera till en ny organisationsform.

Kanske inte viktigare att vinna EU valet, än att fixa till en bra organisation till riksdagsvalet 2010.

Vi vill avslå denna motion för att organisationsgruppen jobbar på det just nu och problemet inte är akut just nu. Inte fokusera organisationens resurser på detta.

 • Motion – Gör partiet respektabelt.

Avslag – för långt utanför partiprogrammet.

 • Motion – avseende stadgeförändring för att minska kupprisker

Avslå eftersom vi avslår Motionen om stadgeändring och kuppskydd.
Om den motionen går igenom kan kan denna användas för att blocka dessa.

 • Motion angående EU-konstitutionen/Lissabonfördraget

Bra motion, men förändrar ingenting så den behövs inte.
Försämrar texten för man binder den till Lissabonfördraget.

Rekommenderar avslag.

 • Motion till årsmöte om ändring av stadgeparagraf 20

Bifall – för att vi kan få igenom stadgarna så att de gäller årsmötet 2010.

 • Motion – Ovillkorlig respekt för människorätt.

Ta bort västerländsk demokrati. Vad är det? Vad är demokrati? Det är inte en förutsättning för människorätt.

Bifall med våra ändringar. Rene formulerar om det snyggare.

 • Motion – Ståndpunkt om undantag i upphovsrätten i 2001/29/EC

Core material för Piratpartiet. Kan ta bort biblioteksundantaget.
Tilläggsyttrande : redo att tas på nästa medlemsmöte. Christoffer skriver om.

Vi ställer oss bakom andra yrkandet med att det finns en tidsbegränsning. Vi behöver ha dessa som valargument. Det ska inte med i partiprogrammet utan är en strategi för att förändra upphovsrätten.

Presentera det på nästa medlemsmöte för godkännande.

 • Valberedningens nomineringar

Tekniskt fel i kallelsen. (datum stämmer inte med stadgarna)
Antingen kan vi skicka in nomineringar nu också. Eller så faller hela årsmötet…?!

För mycket Stockholm/Uppsala. Lokal förankring.

Styrelsen är en kommunikationskanal från medlemmar. De kommer att förstå väldigt bra vad som diskuteras i Stockholm men inte här nere.

[Vi diskuterade alternativa förslag till styrelsen, men då personerna inte var närvarande postas inte det här]

Ellen koordinerar det här med Simon, pratar med Rick.

 • Allmänt Motionerna/årsmötet

Alla måste gå på årsmötet för att förhindra kupper genom ändringar.


Skapa sydchatt för andra medlemmars synpunkter runt årsmötet.


Krigsobligationer. Spela/donera pengar till partiet, man får tillbaka om partiet vinner kriget.

Kommentarer

Lämna kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>